1نوشته برای برچسب استفاده از نوار کناری در طراحی سایت یافت شد...

استفاده از نوار کناری در طراحی سایت

  شاید برای کاربران و بینندگان وب سایت ها، مخصوصاً در ایران که چند گامی عقب تر از طراحی سایت های دنیا و مبتنی بر علوم روزی مانند طراحی واسط متناسب با تعامل انسان و کامپیوتر هستیم، ساید بار نقش بی چون و چرایی بازی نماید. جا انداختن یک وب سایت بدون نوار کناری شاید […]
ادامه (استفاده از نوار کناری در طراحی سایت)...
دسته بندی :

در تاریخ: ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷

بدون دیدگاه