1نوشته برای برچسب الگوریتم رنک برین(Rankbrain) گوگل یافت شد...

الگوریتم رنک برین(Rankbrain) گوگل

  گوگل از یک فناوری یادگیری ماشینی که رنک برین (Rankbrain) نام دارد به منظور کمک به ارائه نتایج جستجو استفاده میکند.   یادگیری ماشینی چیست؟   یادگیری ماشینی زمانی روی می دهد که یک کامپیوتر بجای آموزش بواسطه انسان و یا پیروی از برنامه هایی با جزئیات دقیق به خود خودی نحوه ی کارکرد […]
ادامه (الگوریتم رنک برین(Rankbrain) گوگل)...
دسته بندی :

در تاریخ: 20 دسامبر ماه 2018

بدون دیدگاه