1نوشته برای برچسب اهمیت نسبت متن به کد در طراحی سایت یافت شد...

اهمیت نسبت متن به کد در طراحی سایت

نسبت متن به کد یا همان text ratio چیست؟   هر سایتی در داخل قسمت بک اند یا همان قسمت کد نویسی شامل کد ها و متن می باشد یعنی اینکه سایت شما بیشتر از کد تشکیل شده است یا از متن یعنی هر چقدر متن شما از کدهای سایت شما بیشتر باشد خیلی بهتر […]
ادامه (اهمیت نسبت متن به کد در طراحی سایت)...
دسته بندی :

در تاریخ: ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷

بدون دیدگاه