1نوشته برای برچسب Breadcrumbs و گوگل یافت شد...

Breadcrumbs و گوگل

  از نوامبر سال ۲۰۰۹ (آذر ماه سال ۱۳۸۸ ( گوگل لیست SERP سایت خود را با Breadcrumbs های سایت ها یکپارچه نمود ، و فهرستی ، در قسمت پائین هر جستجو نشان می دهد که نتیجه جستجو را جذاب تر و قابل اعتماد تر کرده است .   از ارتباط گوگل و Breadcrumbs همین […]
ادامه (Breadcrumbs و گوگل)...
دسته بندی :

در تاریخ: 20 دسامبر ماه 2018

بدون دیدگاه