1نوشته برای برچسب CAPTCHA چیست؟ یافت شد...

CAPTCHA چیست؟

  CAPTCHA مخفف جمله ی Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart می باشد که به معنای آزمایش اتوماتیک عمومی برای جداسازی یا تشخیص انسان از ربات یا کامپیوتر است.   CAPTCHA در سال ۲۰۰۰ در دانشگاه Carneige Mellon ساخته شد که برای اولین بار در سایت Yahoo استفاده شد.   […]
ادامه (CAPTCHA چیست؟)...
دسته بندی :

در تاریخ: 12 نوامبر ماه 2018

بدون دیدگاه